سایت قدرت

تعبیر خواب آمپول زدن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدنسرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد وتعبیر خواب آمپول زدن آن را به کار می برد شخصی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برایتعبیر خواب آمپول زدن مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری رفع و آسان می شود

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدن , تعبیر خواب امپول خوردن , تعبیر خواب امپول زدن به دندان , تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

اگر دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، تعبیر خواب آمپول زدنکاری کرده اید که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید تعبیر خواب آمپول زدنکه می باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدن , تعبیر خواب امپول خوردن , تعبیر خواب امپول زدن به دندان , تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدناگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری رفع و آسان می شودتعبیر خواب آمپول زدن. اگر دیدید او سرنگ دارد تعبیر خواب آمپول زدنانسانی است خیرخواه و مشکل گشا که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آمپول زدن , تعبیر خواب امپول خوردن , تعبیر خواب امپول زدن به دندان , تعبیر خواب امپول زدن به گردن

درباره تعبیر خواب آمپول زدن از معبران بزرگ بخوانید

مولف گوید :تعبیر خواب آمپول زدن آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو اگر آمپول زده و برمی گشت تعبیر خواب آمپول زدنمفارقت یافتن از ترس وبیم چنین ترسی و بیمی در مقیاس خفیف می باشد

تعبیر خواب آمپول زدن

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 9:26  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]