سایت قدرت

تعبیر خواب لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب ببینی لاک‌پشت داری یا اینکه به خانۀ تو آمده است، تعبیرش این است که تعبیر خواب لاک پشتبین تو و شخص زاهد و پرهیزکاری تعبیر خواب لاک پشتارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد وتعبیر خواب لاک پشت خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کندتعبیر خواب لاک پشت نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد.تعبیر خواب لاک پشت اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت لاک‌پشت را می‌خوری،تعبیر خواب لاک پشت یـعـنـی از شخص عالمی علم و دانش کسب می‌کنی.

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب لاک پشت تعبیر خواب لاک‌پشت، مردی عالم و دانشمند است که مردم از ارتباط و مصاحبتتعبیر خواب لاک پشت با او سود و منفعت به دست می‌آورند.

تعبیر خواب لاک پشت

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 7:57  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]