سایت قدرت

تعبیر خواب جغد

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغداگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته تعبیر خواب جغدو به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد تعبیر خواب جغدو بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است تعبیر خواب جغددروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغدپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده وتعبیر خواب جغد پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک تعبیر خواب جغدرنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغدشنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید تعبیر خواب جغد.دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .دیدن جغدی بر شاخه های درخت ،تعبیر خواب جغد نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند .

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است.تعبیر خواب جغد اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید.تعبیر خواب جغد گنجشک دوست مزاحم و وراج است

تعبیر خواب جغد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:45  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]